Kajak grundkurs (Gul nivå – EPP 1)

Detta är en grundkurs som inte kräver några tidigare förkunskaper. Den är perfekt för dig som vill komma igång med paddling och utveckla de basfärdigheter som krävs. Vi följer Svenska kanotförbundets utbildningssystem paddelpasset och har instruktörer som är utbildade på högsta nivå. Om du vill kan du bli examinerad till gul nivå under kursens gång, men det är valfritt.

Tekniker

 • Lyfta, bära och lägga i kanoten
 • Paddling framåt, 50 m
 • Stoppa
 • Sveptag, 360 grader på stället
 • Paddla baklänges, 25 m
 • Paddla en åtta
 • Paddla till bryggan och gå ur

Progression – att prova på

 • Sidoförflyttning
 • Styra
 • Undvik att välta – stöttning (låg)

Detta ingår

 • Hyra av kajak, paddel, flytväst, kapell.
 • Examination av paddelpasset gul nivå.
 • Meriterad instruktör.

Tid: 1 dag, kl 09-16.

Plats: Åresjön (om inte annat överenskommes).

Pris: 1850 kr (1490 kr om du använder egen utrustning).